Jodendom

Home » Geloof en levensbeschouwing

De 5 wereldreligies, Locatie Kruisstraat, Oss

De vijf grote wereldreligies zijn: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en de Islam. In vijf avonden komt elke avond een van deze levensbeschouwingen aan de orde. We behandelen de ontstaansgeschiedenis- en cultuur, de zin- en levensvragen, de Heilige Boeken, het…