Christendom

Home » Geloof en levensbeschouwing

Oriëntatie in het Christelijk geloof., Gereformeerde Kerk 't Kruispunt, Mijdrecht

We nodigen u uit voor 7 avonden waarin onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: 1. God bestaat en Hij is belangrijk 2. We hebben God nodig 3. Jezus: Zijn leven 4. Jezus: Zijn dood 5. Jezus: Zijn opstanding 6. De Heilige Geest