Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden


Wat is hobbyhulp.nl?

Hobbyhulp.nl is een platform voor mensen die vrijetijdsactiviteiten willen aanbieden, particulier of commercieel en voor iedereen die een nieuwe hobby zoekt.

Onze diensten zijn toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

 

Samenvatting

Hobbyhulp.nl is een aanbiedingensite die aanbieders en zoekers van vrijetijds-activiteiten samenbrengt. Gebruikers van hobbyhulp.nl kunnen na registratie een vrije tijdsbesteding (hobby), cursus of bezigheid aanbieden. Ook is het mogelijk artikelen aan te bieden in een marktplaats-achtige omgeving of een oproep te plaatsen via de "friendfinder".  Transacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en hobbyhulp.nl is hierbij niet betrokken. Het aanbieden van hobbymatige activiteiten via hobbyhulp.nl is in beginsel toegestaan mits dit niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits met strijdig met algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Fatsoenregels gelden in het bijzonder voor het schrijven van een recensie of beoordeling bij een aanbod of aanbieder op hobbyhulp.nl. Het aanbieden van een hobby ven vrijetijdsactiviteit is in beginsel gratis. Mogelijk zal dit in de toekomst anders worden voor commerciële aanbieders.

 

Disclaimer

hobbyhulp.nl is NIET betrokken bij overeenkomsten of afspraken tussen aanbieders en vragers op hobbyhulp.nl. Daarom kan hobbyhulp.nl geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aanbiedingen of de gelegde contacten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het aanbod dat door gebruikers op hobbyhulp.nl wordt gedaan.

 

Privacy

Uw profiel-, bedrijfs of persoonlijke gegevens zullen op geen enkele wijze worden verstrekt aan derden. Uitzondering vormt hierop overtreding van de strafwet bij het plaatsen van hobby-aanbod. In dat geval kunnen uw gegevens worden verstrekt aan politie en justitie.

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van anderen. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw hobbyhulp.nl-aanbod.

 

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van deze dienstverlener. Hobbyhulp.nl heeft geen zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van hobbyhulp.nl

U mag alleen uw eigen hobby-aanbod gebruiken of ter beschikking stellen aan derden. kopiëren en hergebruiken van informatie die andere aanbieders op hobbyhulp.nl hebben geplaatst mag alleen met toestemming van deze aanbieder. Opvragen of gebruiken van de hobbyhulp databases mag niet.

 

U mag op hobbyhulp.nl alleen hyperlinks naar uw eigen website plaatsen. Het is niet toegestaan te verwijzen naar websites van derden. Een hyperlink naar een commerciële website dient vergezeld te gaan van een retourlink naar hobbyhulp.nl op deze commerciële website. De retourlink naar hobbyhulp.nl wordt automatisch gecontroleerd. Is deze retourlink verwijderd, dan zal ook de verwijzing op hobbyhulp.nl naar deze commerciële website worden verwijderd.

 

Handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden

Hobbyhulp.nl heeft het recht u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden van hobbyhulp.nl.

 

  • verwijdering van aanbieders en hun aanbod vanwege ontoelaatbare, verboden of schadelijke oproepen, links, advertenties, inhoud of taalgebruik
  • schorsing van uw account
  • verstrekking van (persoons)gegevens aan politie, justitie en rechthebbenden.

 

Voorbeelden van overtredingen van de voorwaarden zijn:

  • aanbiedingen waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden
  • oproepen en aanbiedingen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden
  • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
  • beledigen of spammen van andere gebruikers van deze website, bijvoorbeeld door het plaatsen van beledigende recensies, misleidende friendfinder-oproepen of misbruik van e-mailadressen en contactgegevens van gebruikers van hobbyhulp.nl.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: